OKAMB

 

Arbeidsmarknadsbedriftene i Sogn og Fjordane tilbyr hjelp til personar som ynskjer å ta kompetansebevis eller fagbrev. Med litt tilpassa opplæring eller tilrettelegging kan du få fagopplæring ute i ordinære bedrifter.

 

Tilbodet kan bli gitt etter bestilling frå NAV, og i samarbeid med rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune (Indre Vestland og Vestland Nord).

 

OKAMB vart etablert i 1999, er eigd og drifta av Sogneprodukt, Origod og Movia. Opplæringskontoret sitt føremål er å gjennomføre fagopplæring for lærlingar/lærekandidatar, med særskilt trong for ekstra oppfølging/tilrettelegging.  

 

For deg som har ungdomsrett:

Det er viktig å søke Vigo som lærekandidat innan 1. februar.