Oppfølging av flyktningar i Introduksjonsprogrammet

Movia er samarbeidspartnar med Stad kommune og Gloppen kommune. Vi tilbyr arbeidsretta oppfølging av flyktningar som deltek i Introduksjonsprogrammet. Movia nyttar bedrifta sine produksjonslokale på Sandane, i Stryn eller på Nordfjordeid for kartlegging av arbeidsevne og gjennomføring av nødvendig praksis.

Movia hjelp deretter til med å finne eksterne praksisplassar/arbeidsgjevarar der målet er ordinært arbeid.