Treavdelinga 

Treavdelinga har sitt namn frå tida då den i hovudsak var delprodusent til trevareindustrien. I dag er det ei avdeling med ein mangfaldig produksjon av varer og tenester: 

  • Bano AS - montere og pakke ergonomisk utforma støttehåndtak til toalett. 
  • Øien båt AS - lagar vi båtkrybbe som undersstell for transport av nye båtar. 
  • Makulering av papir for kontorarbeidsplassar i Nordfjord 
  • Pallar til Hagen AS, Bolseth Glass AS 
  • Ved til privatmarkedet i Nordfjord 
  • Trevareproduksjon à utemøbler, søppeldunkar, div anna etter forespørsel 
  • Nordfjord Miljøverk. Vi utfører sortering og pressing av plast og papir på deira anlegg i Eidsmona. Det gjev gode og varierte arbeidsoppgåver med køyring av anleggsmaskiner og manuell utsortering av avfallsfraksjonar. Her tilbyr vi øvingskøyring for truck og anleggsmaskiner. 

Treavdelinga er godkjent lærebedrift innan møbelsnekkarfaget.